«Δείπνο Για Λίγους» το animation του Νάσου Βακάλη για την ελληνική κρίση