Βασικές Αρχές

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση διέπεται από τις πιο κάτω βασικές αρχές :

● Την αρχή της αντίθεσής της στον τρόπο με τον οποίο κινείται και λειτουργεί σήμερα η παγκόσμια οικονομία και ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας και του διαδικτύου, δηλαδή στην κυριαρχία της επιδίωξης με κάθε θυσία του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους σε βάρος των εργαζομένων, των χρηστών, της ιδιωτικότητας, της ελευθερίας του λόγου και της διάδοσης των ιδεών, στην κυριαρχία του κεφαλαίου επί της εργασίας, σε βάρος της ανθρώπινης κοινωνικής δικτύωσης και της δημιουργικότητας στον ψηφιακό κόσμο και στον κόσμο της τεχνολογίας.

● Την αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή της συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης προς όλους τους εργαζομένους που συγκροτούν κοινότητες και συλλογικότητες (κοοπερατίβες) και αναπτύσσουν παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις συμμετοχικές, βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους και ιδιαίτερα προς εκείνους που συμμετέχουν ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες των περιοχών που ζουν και εργάζονται.

● Την αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής και μη καταπιεστικής εργασίας και της συνεταιριστικής οργάνωσης ως μέσων διάδοσης των ιδεών και επιδίωξης των στόχων των ανθρώπινων κοινοτήτων, ως μέσο ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

● Την αρχή της δημοσιότητας και της ελευθερίας πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση ιδιαίτερα σε μια εποχή που τα τεχνολογικά μέσα είναι τόσο προηγμένα και ευπρόσιτα που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής διαστρωμάτωσης να προσεγγίσουν αλλά και να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία μετατρέποντάς τη σε γνώση.

● Την χρησιμοποίηση των κερδών για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του Συνεταιρισμού.