Οικονομοτεχνική, ολοκληρωμένες λύσεις

Web Design: WordPress, Php 7x, Mysql, Psd

Graphic design: Οπτική ταυτότητα, Επαγγελματικός χώρος

Print: Κάρτες με uv, Έντυπο υλικό, Επιγραφές, Επαγγελματικός χώρος

Οπτική Ταυτότητα και έντυπο υλικό.