Δημοτική Κοινότητα Σκάλας: Ημερολόγιο – Σκάλα 1953 – 2019

Γραφικές Τέχνες: Σχεδιασμός Ημερολογίου και Επεξεργασία Φωτογραφίας

Τυπογραφείο: Εκτύπωση, σελιδοποίηση, σπιράλ